išlyginti

išlyginti
išlýginti 1. tr. J, 83 padaryti lygų paviršių: Išlyginsim kelius, užsėsime laukus, gimtasis židinys bus vėl jaukus S.Nėr. Klonius išlygintumbime, o paskui žolėmis geroms užsėtumbime K.Donel1. Peilis toks iškapotas, reik ašmenis išlýginti Plt. | refl. tr., intr.: Išsilýginau kiemą Š. Kelias išsilýgins bevažinėjant Š. Hm! – numykė vėl Keidošius, ir išsilygino visos riaukšlės ant jo kaktos V.Piet. Žemės, kuriomis ižsilygina duobes SD172. 2. tr. padaryti tiesų, ištiesinti: Veža sesulę jau kavotie: tai išlygintą kap lentelę, tai išbaltintą kap drobelę (d.) Pls. ^ Tokiems nebent grabas kuprą išlygins (tokie yra nepataisomi) . 3. tr. Plk išlaidyti su laidyne: Teklė, išlyginusi skalbinius, surišo į kelis ryšulius . 4. tr. padaryti tokio pat ilgumo, didumo: Šlubiui kojas išlyginau Gmž. 5. tr. 77 tiksliai nustatyti, sureguliuoti: Prieš sverdamas pažiūrėk, ar išlýgytos svarstyklės Lp. 6. tr. padengti, atsverti: Ši gyventojų masė galėtų atrodyti pastovi …, kad metai po metų gimimų prieauglis ir mirimų skaičius vienas kitą išlygintų EncIX94. Prekių įvežimas susiduria taip pat su sunkumais, nes tinkamai sutvarkyti vadinamuosius išlyginamuosius mokesčius nėra lengvas dalykas . 7. tr. suvienodinti, suderinti: Naują „Skaitymų“ leidimą ruošdamas, stengiausi išlyginti senųjų leidinių trūkumus . Pajūrio žemaičiai linksniavimą išlygino, dž ir č išmetė .padaryti ne tokį ryškų, ne tokį skirtingą: Jupiteris turi labai storą atmosferą, kuri išlygina šviesos kontrastus P.Slavėn. Ryškalas kino filmams turi turėti išlyginamųjų savybių . Jos protas ir elgimasis išlygina menkus kūno trūkumus J.Balč. 8. refl. srš prilygti kam. 9. tr. palyginti su kuo: Prašome neišlygintos (neišmatuojamos, beribės) gėrybės tavo PK29. 10. intr. atsimokėti, atlyginti: Nuo tavęs per visą laiką aš tiek gero mačiau, juog aš kuomi nors, o vis turiu tau išlyginti V.Piet. | refl. Lp. 11. refl. susitarti, susiderėti: Kada eini su savo priešininku pas viršininką, kelyje pasistenk geruoju su juo išsilyginti brš. 12. tr. Brs, Yl, KlvrŽ išromyti, iškastruoti: Išlýgintas vadinas arklys, nelygintas – drigantas Gršl. | refl.: Paršiukai geru laiku išsilýgino Kal.
◊ nùgarą išlýginti suduoti, apmušti: Stirninį paėmęs, visiems išlygintų nugaras Jrk94.
\ lyginti; aplyginti; atlyginti; įlyginti; išlyginti; nulyginti; palyginti; prilyginti; sulyginti; užlyginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • išlyginti — išlýginti vksm. Išlýginti kẽlią, viẽškelį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išleisti — SD417 I. sudaryti sąlygas kam išvykti; išsiųsti. 1. tr. duoti sutikimą, nedrausti kam kur išeiti, išvykti: Ir mane, žinoma, išleis nors (bent) mėnesį (namõ, į tėvus) J.Jabl. O kas tave buvo išleidęs? Slnt. Aš gi žinau: kaip tik nueisi, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išraukti — išraũkti, ia, ìšraukė tr.; Sut, N 1. išlyginti raukšles: Išraukiu SD415. Išraũkti yra iš raukų ištiesti J. 2. išlenkti tam tikru būdu: Iš vieno medžio išraũks raugtinelę sviestuo laikyti Gd. 3. padaryti raukšlių (ppr. siuvant): Kažin kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššukuoti — 1 iššukuoti tr. 1. B, R44, MŽ59, Sut, N, K, L, Rtr, NdŽ, KŽ, GrvT36, LzŽ, Ms, Žr šukomis gerai išlyginti, sutvarkyti (plaukus): Ižšukuoju SD322. Iššukuok man galvą J. Bobutė mun galvą iššukãvo ir plaukus supynė Vkš. Kap vištos riebulais patepu,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmuša — atmušà dkt. Kranti̇̀nių išlinki̇̀mą bùs gãlima išlýginti įreñgiant kitókios konstrùkcijos ãtmušas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aplyginti — tr. K 1. padaryti lygesnį paviršių: Nelygias dirvas reikėtų aplyginti rš. Žemės paviršių galutinai aplygino tirpstančių ledynų vanduo rš. Stiklo popierium ir dilde aplyginome aštrius kartono kraštus rš. Aplyginkit kapą ir eikit namo Ds. 2. Vrnv… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptampyti — tr. KŽ 1. NdŽ tampant ištiesinti, išlyginti, aptvarkyti (drabužį): Lygindama raukšles, ji aptampė jo drabužėlius rš. | refl. tr., intr.: Apsitampyk išeidamas, apsiveizėk, vaikis dar esi Krš. Ilgus, atgal nubrauktus savo plaukus jis sutvarkė vienu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptinkuoti — tr. KŽ, DŽ1 apkrėsti ir išlyginti tinku: [Kaminas] visas iš abijų pusių aptinkuotas su moliu Krž. tinkuoti; aptinkuoti; įtinkuoti; ištinkuoti; nutinkuoti; patinkuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitaisyti — tr. 1. Š, NdŽ, KŽ pašalinti gedimus, tinkamai sutvarkyti: Tas nutrūko, tas nūdilė, kitas apvirto – viską reikėjo atitaisyti Trk. Peilis į vieną pusę nuverstas, – kai tik atitaisiaũ Jrb. Reikė attaisyt, ba rudenį sugriuvo [bulvių rūsys] Dg. Pas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atiteisti — atiteĩsti, ia (atìteisia Pv), atìteisė KŽ; L, Rtr, atteĩsti, ia, àtteisė FrnW; N, atateĩsti, ia, atàteisė Š, Rtr 1. tr. Š, NdŽ, KŽ teismo sprendimu sugrąžinti: Atiteisti daiktą TTŽ. Šitą žemę man atìteisė J.Jabl. Visi žinos: karvės tavo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”